top of page

PS Finance

 

Använder ni Visma Control eller Visma PX idag och vill outsourca er påminnelsehantering så har vi en perfekt lösning för er.

 

Via vår moderna API integration, helt utan filer, erbjuder vi följande koppling mot PS Finance:

  • Modernt användargränssnitt via Bridgeway portal som möjliggör åtkomst både internt och externt.

  • Kommunikation i realtid, ingen väntetid.

  • Automatiska påminnelseunderlag skapas på fakturor som uppfyller de villkor ni har definierat. Därefter har ni möjlighet att gallra i underlagen innan påminnelserna skickas till PS Finance.

  • Integrationen hämtar regelbundet status från PS Finance API och uppdaterar Visma Control med rätt påminnelsenivå.

  • Har betalning skett direkt till PS Finance så återrapporteras detta och fakturan bokas som betald i Visma Control.

  • Integration hanterar även över, under och delbetalningar vilka återrapporteras och bokas med rätt status i Visma Control.

  • Betalningar som sker direkt till er återrapporteras till PS Finance.

PS Finance.png
Arbetssätt
“Bridgeway har varit en kunnig & agil partner som agerat snabbt på våra önskemål och nödvändiga justeringar i de byggda integrationer/projekt vi gjort tillsammans – en god leverans helt enkelt.”

Karl, Ekonomichef

Mechanum.jfif

Kom igång redan idag!

Med vår standardiserade process
är ni snabbt igång.

bottom of page